21.5.03

Pro pøípadné ètenáøe èlánku v Lidových novinách:

  • zápis o BlogTalk z mého blogu (29.4.2003)
  • BlogTalk.net - oficiální stránky konference
  • KyberŠmok - mùj blog o internetové žurnalistice a spoleènosti on-line
  • Nárazník - nová adresa tìchto stránek, tj. blogu o hudební publicistice. Stránka, na níž se nyní právì nalézáte, je neaktivní.

Máte-li na mì dotazy ohlednì BlogTalk, ptejte se na e-mailu javurek [zavinac] vozovna [tecka] cz.